מבנה מתיחה, קרוי בניין אמאדו, הטכניון, חיםה, ישראל